Prenehanje plačevanja zdravstvenega zavarovanja

Zakono o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, Uradni list RS, št. 189/20) prenaša obveznost evidenc in plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21.  in 24 . točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ iz občin na državo. Za zavarovance iz 24. točke prvega odstavka (odrasli) in 15. člena (otroci) ZZVZZ bo z dnem 1. 1. 2021 zavezanec za prijavo v zavarovanje namesto občin postal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS. Zaradi tega občinam ne bo treba več voditi ustreznih evidenc in oddajati REK obrazcev preko sistema e-davki.

To pomeni, da naš program potrebujete samo še za kreiranje REK obrazca za december 2020, ki ga morate oddati do 15.01.2021 in plačati najkasneje do 20.01.2021.

Iz zgoraj navedenih razlogov sklepanje novih vzdrževalnih pogodb ali podaljšanje starih po našem mnenju ni več potrebno. Obstaja pa možnost, da boste še občasno potrebovali naše storitve za pomoč pri morebitnem razčiščevanju za nazaj (leto 2020 in prej). V tem primeru bomo storitve opravili na osnovi naročilnice.

Nova verzija programa (2019-07)

Izdali smo novo verzijo programa, ki olajšuje pripravo podatkov glede na zadnje zahteve FURS v zvezi z oddajo popravkov REK. Postopek kreiranja in oddaje REK ni spremenjen, vendar nekatere izpostave FURS zahtevajo dodatne podatke. Program posodobite kot običajno (preko ustrezne ikone).

Program zato zdaj ob kreiranju popravka REK avtomatsko kreira še Excel datoteko, ki ima enako ime kot popravek, vendar z dodatkom “_razlike“, na primer “REK1b_201906_2018_razlike.XLS“. V tej datoteki so navedeni samo zavarovanci, za katere so v tekočem mesecu doplačila ali povračila za leto popravka. Le-to lahko vključite v svoje pojasnilo in oddate kot prilogo REK. Podrobnejša navodila so v dokumentu, ki je objavljen na spletnih straneh Skupnost občin Slovenije.

Na popravku se zdaj tudi avtomatsko označi vrsta dokumenta kot popravek “do 12 mesecev (Z)“. Če gre za popravke za predpretekla leta, morate sami spremeniti vrsto dokumenta v “nad 12 mesecev (V)“. Nova pa je možnost “po izteku roka (R)“.