Prenehanje plačevanja zdravstvenega zavarovanja

Zakono o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, Uradni list RS, št. 189/20) prenaša obveznost evidenc in plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21.  in 24 . točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ iz občin na državo. Za zavarovance iz 24. točke prvega odstavka (odrasli) in 15. člena (otroci) ZZVZZ bo z dnem 1. 1. 2021 zavezanec za prijavo v zavarovanje namesto občin postal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS. Zaradi tega občinam ne bo treba več voditi ustreznih evidenc in oddajati REK obrazcev preko sistema e-davki.

To pomeni, da naš program potrebujete samo še za kreiranje REK obrazca za december 2020, ki ga morate oddati do 15.01.2021 in plačati najkasneje do 20.01.2021.

Iz zgoraj navedenih razlogov sklepanje novih vzdrževalnih pogodb ali podaljšanje starih po našem mnenju ni več potrebno. Obstaja pa možnost, da boste še občasno potrebovali naše storitve za pomoč pri morebitnem razčiščevanju za nazaj (leto 2020 in prej). V tem primeru bomo storitve opravili na osnovi naročilnice.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top