Nova verzija programa (2019-07)

Izdali smo novo verzijo programa, ki olajšuje pripravo podatkov glede na zadnje zahteve FURS v zvezi z oddajo popravkov REK. Postopek kreiranja in oddaje REK ni spremenjen, vendar nekatere izpostave FURS zahtevajo dodatne podatke. Program posodobite kot običajno (preko ustrezne ikone).

Program zato zdaj ob kreiranju popravka REK avtomatsko kreira še Excel datoteko, ki ima enako ime kot popravek, vendar z dodatkom “_razlike“, na primer “REK1b_201906_2018_razlike.XLS“. V tej datoteki so navedeni samo zavarovanci, za katere so v tekočem mesecu doplačila ali povračila za leto popravka. Le-to lahko vključite v svoje pojasnilo in oddate kot prilogo REK. Podrobnejša navodila so v dokumentu, ki je objavljen na spletnih straneh Skupnost občin Slovenije.

Na popravku se zdaj tudi avtomatsko označi vrsta dokumenta kot popravek “do 12 mesecev (Z)“. Če gre za popravke za predpretekla leta, morate sami spremeniti vrsto dokumenta v “nad 12 mesecev (V)“. Nova pa je možnost “po izteku roka (R)“.

Scroll to Top